. .

The page is printed

Shake hands, Thinkstock

Normen op het gebied van bedrijfsvoering

DB Schenker staat in voor de transportactiviteiten en de logistiek van de Deutsche Bahn (DB) en moet zich houden aan de internationale en nationale wetten. Daarnaast heeft de Groep DB’s gedragscode en ethische normen voor bedrijfsvoering vastgelegd die in het gehele bedrijf strikt worden toegepast.
De gedragscode van DB bepaalt de normen en verwachtingen voor de dagelijkse werkzaamheden van onze werknemers en het leidinggevende personeel. Onze managers fungeren op dat vlak als rolmodel.