. .

The page is printed

Landtransport

Directe vertegenwoordiging douane

Vanuit DB Schenker doen we voor al onze EU-klanten de direct vertegenwoordiging bij de douane. Vanaf 1/1/2018 geldt dit ook voor de Belgische klanten.

Sinds 19 april 2017 bestaat in België de mogelijkheid om douanedocumenten (import en export) op te maken onder directe vertegenwoordiging met gebruik van de klantenrekening van Schenker NV, door de Belgische douane omschreven als directe vertegenwoordiging met financiële faciliteiten. 

Vermits Schenker AG ons verplicht om directe vertegenwoordiging toe te passen daar waar wettelijk toegelaten, dienen alle PLDA-aangiften in die zin te worden opgesteld tenzij dit door de douanereglementering niet mogelijk is. 

Om de directe vertegenwoordiging voor uw bedrijf te doen, dient u ons éénmalig een volmacht voor directe vertegenwoordiging dient te bezorgen. Zonder deze volmacht kan/mag Schenker NV geen douanedocument opstellen.

NLFREN
NL-Newsflash Directe Vertegenwoordiging Douane (PDF | 0.43 MB)
FR-Newsflash Représentation Directe Douane (PDF | 0.41 MB)EN-Newsflash Direct Representation Customs (PDF | 0.43 MB)
NL-Machtiging Directe Vertegenwoordiging met Financiële Faciliteiten (PDF | 0.24 MB)
FR-Procuration Représentation Directe avec Services Financières (PDF | 0.24 MB)EN-Authorisation Direct Representation with Financial Facilities (PDF | 0.24 MB)


Laatst bijgewerkt: 07.12.2017

Naar het begin van de pagina