. .

The page is printed

Transport en Logistieke Diensten DB Schenker Zentrale , DB AG

Compliance - Normen in onze bedrijfsvoering

Compliance is het voorkomen van illegale handelingen. Dit geldt eveneens voor maatregelen en controles die worden uitgevoerd om inbreuk op wetten of regelingen in een werkomgeving te vermijden.

DB Schenker staat voor de transport- en logistieke activiteiten van Deutsche Bahn (DB) en moet zich houden aan de internationale en nationale wetten. Daarnaast heeft de Groep DB’s gedragscode en ethische normen voor bedrijfsvoering vastgelegd die in het gehele bedrijf strikt worden toegepast.
De gedragscode van DB bepaalt de normen en verwachtingen voor de dagelijkse werkzaamheden van onze werknemers en het leidinggevende personeel. Onze managers fungeren op dat vlak als rolmodel.