. .

The page is printed

Over DB Schenker

Continu verbeteren

Voor Schenker Logistics Nederland is kwaliteit leveren een vanzelfsprekendheid. Daarom evalueren we onze prestaties continu en verbeteren we deze waar mogelijk. Alleen zo kunnen we continu waarde toevoegen voor onze klanten.

De continu-verbetercultuur biedt ons hiervoor een breed spectrum aan fundamentele kwaliteitsprincipes.

Een van de onderdelen binnen deze cultuur is operational excellence. Dat brengen we in de praktijk door onze medewerkers, op alle niveaus van de organisatie, uit te dagen om actief te zoeken naar kansen en mogelijkheden. Ze worden volgens de Japanse Kaizen-methode in teams uitgedaagd om oplossingen voor dagelijkse problemen te bedenken. Het Japanse 5S-systeem gebruiken we om de werkplek te organiseren en verspillingen te elimineren. Voor de grotere projecten zetten we Six Sigma in: een methode waarbij procesvariatie wordt gereduceerd door het gebruik van statistische principes. Al deze projecten worden geleid door onze zelf opgeleide medewerkers (green belts, black belts en master black belts).

Binnen operational excellence ligt de focus dus op het creëren van een continu-verbetercultuur. Alle verbeteringen – grote én kleine – zijn belangrijk. Samen zoeken we voortdurend naar oplossingen die de kwaliteit verhogen of de kosten verlagen. U als klant profiteert hier natuurlijk uiteindelijk van.

Laatst bijgewerkt: 30.11.2016

Naar het begin van de pagina