. .

Onze positie als eco-pionier

Milieu

Als pionier op het vlak van milieuzorg biedt DB producten aan die de toon zetten voor een efficiënt gebruik van middelen.

Het succes vanonze onderneming bestaat uit meer dan alleen economische prestaties. Daarom willen we een evenwicht vinden tussen de economische, sociale en ecologische pijlers van ons bedrijf.

In de samenleving stijgt de druk om het milieu te beschermen. Vooral van de transportsector wordt hiervoor een bijzondere inspanning gevraagd. DB Schenker wil een pioniersrol spelen in de bescherming van het milieu. We willen de belangrijkste leverancier van groene logistieke diensten worden en bewijzen dat een terugdringing van de CO₂-uitstoot de groei van de transportsector niet in de weg staat. Naast de beperking van de CO₂-uitstoot breiden we ook onze activiteiten om onze uitrusting en middelen te beschermen uit. Bovendien zetten we ons in om de geluidsoverlast van het spoorverkeer aanzienlijk te verlagen. 

Uitstoot verminderen
DB Schenker steunt de DB Groep bij het doel om CO₂-uitstoot tussen 2006 en 2020 met 20 procent terug te dringen. Om dat doel te bereiken, is er een aantal initiatieven gestart en blijven we de keuze aan groene producten uitbreiden.

Milieuvriendelijk handelen is belangrijk bij DB Schenker. Die aanpak ondersteunen we met initiatieven bij onze businessunits. Voorbeelden hiervan zijn onze voortdurende inspanningen om de capaciteitsinzet van onze transportmiddelen beter te benutten, ons materieel en onze infrastructuur voortdurend te moderniseren, een vloot met lage emissies in te schakelen en onze chauffeurs energiebesparende rijtechnieken aan te leren.

DB Schenker biedt al Eco Solutions aan voor elke vervoerswijze. Daardoor kunnen onze klanten tijdens de hele toeleveringsketen CO₂-uitstoot beperken, compenseren of vermijden. Zo bieden we een CO₂-vrij product voor transport over het spoor aan. Bovendien kunnen we de CO₂-uitstoot van het luchtvervoer tot 20 procent en die van het transport over zee tot 50 procent beperken. Dankzij energiezuinige en duurzame warehouses zijn ook milieuvriendelijke oplossingen beschikbaar voor landtransport en contractlogistiek. DB Schenker kan de CO₂-voetafdruk van de toeleveringsketens van zijn klanten transparanter maken en adviseren hoe deze te optimaliseren.

Materialen en middelen beschermen
Het is onze visie om in 2050 alle tractiestroom uit hernieuwbare energiebronnen te halen. De eerste stap daarin is het percentage hernieuwbare energie te verhogen naar 35 procent in 2020.

Bovendien willen we het grootste deel van de gebruikte materialen en middelen opnieuw in de materialencyclus brengen, om zo het hergebruikpercentage te verhogen. Zo hebben we binnen het bedrijf hergebruikprogramma’s en een systeem van herbruikbare verpakkingen voor Contractlogistiek ontwikkeld.

Vermindering geluidsoverlast
Onze focus blijft om het geluidsniveau in het railtransport van 2010 in 2020 te hebben gehalveerd. Als een verantwoordelijke speler in de maatschappij waarderen we de proactieve ontwikkeling van oplossingen op dit vlak. DB Schenker Rail investeert hiervoor op lange termijn door zijn goederenwagons uit te rusten met stille remblokken uit composietmateriaal.

Laatst bijgewerkt: 12.01.2016

Naar het begin van de pagina