. .

The page is printed

Interim Report 2015

Zespuntenprogramma: slanker, sneller en klantgerichter

Dr. Grube: "Deutsche Bahn moderniseert haar structuren, DB2020 blijft ons kompas" • Omzet in de eerste helft van 2015 gestegen • Stakingen en noodweer zetten EBIT onder druk • Alleen al op concernniveau is een besparing van EUR 700 miljoen gepland

(Berlijn, 28 juli 2015) Deutsche Bahn introduceert een veelomvattend reorganisatieprogramma om het concern toekomstbestendig te maken. "DB zal slanker, sneller, efficiënter en ook klantgerichter zijn. Met een strak management, afgeslankte structuren en meer aandacht voor klanten kunnen wij de snel veranderende uitdagingen in de wereld van mobiliteit en logistiek met succes beheersen”, aldus DB CEO Dr. Rüdiger Grube, die vandaag de nieuwe koers presenteerde tijdens de persconferentie voor de tussentijdse resultaten van 2015.

De raad van commissarissen van DB had het reorganisatieprogramma de vorige dag goedgekeurd. Het programma bestaat uit zes punten. Ten eerste wordt het aantal leden van de Raad van Bestuur teruggebracht van acht naar zes. Ten tweede wordt het jaren geleden, met het oog op een eventuele beursgang, opgerichte DB Mobility Logistics AG samengevoegd met DB AG, de concernholding. Deze stap zal dubbele structuren verminderen en coördinatie- en goedkeuringsprocessen vereenvoudigen.

Ten derde wordt de huidige divisie Technologie en Milieu opnieuw ingedeeld. Technologie, DB Systeemtechniek en Veiligheids- en Kwaliteitsmanagement gaan naar de nieuwe divisie Infrastructuur, Diensten en Technologie, terwijl Inkoop en IT (CIO) naar de divisie Financiële Zaken/Controle gaan en Milieu naar de nieuwe divisie Economische, Juridische en Regelgevingszaken. De verantwoordelijkheid voor Duurzaamheid gaat naar de directievoorzitter en CEO.

Ten vierde wordt de taakverdeling binnen de Raad van Bestuur aangepast. Een belangrijk aspect van deze verandering is dat de geïntegreerde spooractiviteiten van DB in Duitsland beter met elkaar verbonden zijn dan daarvoor: DB Schenker Rail gaat samen met DB Langeafstandsverkeer, DB Regio en DB Verkoop in de nieuwe divisie Verkeer en Transport. "Hierdoor kunnen wij ons nog meer richten op de spooractiviteiten in Duitsland, wat terecht in de belangstelling staat bij het Duitse publiek", aldus  DB topman Grube.

Ten vijfde worden de servicefuncties en interne diensten van DB gereorganiseerd en samengevoegd in een DB Global Service Center, met de nadruk op transparantie, kosten en efficiëntie. Ten zesde komt voor DB Arriva en DB Schenker Logistics de optie beschikbaar om gedeeltelijk geprivatiseerd te worden, ter stimulering van strategische ontwikkeling en verdere financiële groei.

"De transformatie start op 1 augustus", aldus Grube. "Deutsche Bahn moderniseert haar structuren, DB2020 blijft ons kompas”. Vergeleken met het bestaande budget bevatten de thans goedgekeurde maatregelen extra besparingen van meer dan EUR 100 miljoen op concernniveau. Wanneer ook rekening wordt gehouden met eerder goedgekeurde maatregelen zal alleen op concern en concernfuncties in 2020 in totaal meer dan EUR 700 miljoen worden bespaard. De efficiencymaatregelen bevatten ook gestroomlijnde besluitvormingslichamen en verslagleggingsprocessen, een evaluatie van de onroerendgoedportefeuille van het concern en het besluit dat directieleden ieder voortaan slechts één kantoor zullen hebben in plaats van kantoren op meerdere locaties.

De volgende stap is de aanpak van actiegebieden op het niveau van de bedrijfseenheden en het aanboren van extra potentieel voor overkoepelende synergieën. Deze maatregelen worden ontwikkeld in de tweede helft van het jaar en tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 16 december 2015 samen met de middellangetermijnplanning voor de periode tot 2020 aan de raad van commissarissen gepresenteerd.

In zijn bespreking van de cijfers over de eerste helft van 2015 merkte DB topman Grube op, dat de vele stakingen door de Duitse vakbond van treinmachinisten (GDL) gedurende enkele maanden en het veelvuldige noodweer in Duitsland tijdens die periode voor Deutsche Bahn een zeer negatief gevolg hebben gehad. "De stakingen vroegen een enorm geduld van onze klanten, kostten onze werknemers veel tijd en energie en ons bedrijf belangrijke inkomsten", aldus  Grube. "Wij werden in 2014 en 2015 geconfronteerd met een negatief effect op ons resultaat van circa EUR 500 miljoen".

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar stegen de inkomsten met 1,3%, of EUR 266 miljoen, naar EUR 20 miljard, maar de stijging werd gedeeltelijk veroorzaakt door positieve valuta-effecten. Inkomsten voor aftrek van rente en belastingen (aangepast EBIT) daalden met 18,2%, of EUR 198 miljoen, naar EUR 890 miljoen. "Als we de stakingen, die ons EUR 252 miljoen hebben gekost, buiten beschouwing laten, zou ons EBIT ook licht boven dat van het vorige jaar liggen. Dit kan echter het feit niet verhullen dat wij ook te maken hebben met structurele uitdagingen, die wij vastberaden willen aanpakken met de transformatie die wij in gang hebben gezet", aldus Grube.

"Wij kunnen niet tevreden zijn met onze  inkomsten in de eerste helft van het jaar", aldus CFO Dr. Richard Lutz. "Maar nu de stakingen voorbij zijn, hebben wij het volste vertrouwen dat wij in de tweede helft van het jaar een EBIT van EUR 2 miljard kunnen genereren. Met de in gang gezette en geplande maatregelen willen wij de speelruimte creëren die wij nodig hebben om onze geplande investeringen, groei en digitaliseringscampagnes op een gezonde wijze te financieren".

De stakingen en het slechte weer hadden ook tot gevolg dat het personenvervoer zijn geplande diensten niet kon aanbieden. In de eerste helft van het jaar daalde het aantal passagiers dat gebruikmaakt van DB-treinen met 1,6%, of 16 miljoen, naar 985 miljoen.

Met 1,2% was de daling in het langeafstandsvervoer minder ernstig dan die in het regionale en lokale vervoer (2,8%).

De internationale dochtermaatschappij DB Arriva was succesvoller met haar prestaties. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, stegen de totale inkomsten in de eerste helft van het jaar met EUR 165 miljoen, of 7,5%, naar bijna EUR 2,4 miljard. Personenvervoerkilometers (pkm) stegen met 2,5% naar 4,3 miljard. Het aangepaste EBIT daalde licht met EUR 3 miljoen, of 2,9%, naar EUR 101 miljoen.

Railtransport kreeg ook te maken met het negatieve effect van stakingen en noodweer. De eerste helft van het jaar kende een daling van 6%, van 52,0 miljard naar 48,9 miljard tonkilometers (tkm). Dr. Alexander Hedderich, CEO van DB Schenker Rail AG, zal zijn functie per 31 augustus van dit jaar neerleggen en het DB-concern verlaten.

In de eerste helft van het jaar was er bij DB Schenker groei voor logistiek. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar steeg het aantal landtransportzendingen met 3,8%, kende luchtvervoer een stijging van 1,1% en steeg contractlogistiek zelfs met 16,6%. Alleen zeevervoer kende in de eerste helft van het jaar een daling van 3,5%. Op 1 september van dit jaar zal Jochen Thewes, thans bij DB Schenker CEO van de regio Azië/Pacific, aantreden als CEO van Schenker AG en dus als hoofd van de bedrijfseenheid DB Schenker Logistics.

Laatst bijgewerkt: 17.03.2016

Naar het begin van de pagina