. .

The page is printed

Nieuws wegtransport

Transport Hongarije

Als u Europese goederen over de weg vervoert / laat vervoeren van of naar Hongarije, dan krijgt u te maken met de nieuwe Hongaarse btw-wetgeving.

Al het goederenvervoer over de weg voor transport Hongarije moet met ingang van 1 januari 2015 voorafgaand aan vertrek gemeld worden in het EKAER-systeem van de Hongaarse Belastingdienst. Ook aankomst en kenteken moeten worden gemeld.

Hongarije introduceert met ingang van 1 januari 2015 de wet ‘Electronic Road Transport Control System’ (EKAER). De Hongaarse overheid heeft deze wet ingevoerd in de strijd tegen corruptie en om btw-fraude te voorkomen. Het doel van het EKAER-systeem is om toezicht te houden op alle goederen en ervoor te zorgen dat er geen goederen in omloop worden gebracht die nog niet eerder werden gerapporteerd aan de Hongaarse Belastingdienst. De nieuwe maatregel heeft invloed op zowel de verzender, de vervoerder als de ontvanger. 

Bij de aanmelding van een zending Hongarije hebben wij een EKAER-nummer nodig.

Het EKAER-nummer kan alleen worden aangevraagd door de kopende of verkopende partij in Hongarije. Gelieve voor dit nummer contact opnemen met uw verzender/ontvanger in Hongarije.

De EKAER wetgeving is kortweg van toepassing op:
• Zendingen met een brutogewicht van meer dan 2.500 kilo en/of een waarde van meer dan HUF 5.000.000 (+/- EUR 16.000)*.
• Zendingen met goederen die voorkomen op de lijst ‘Hazardous goods’** met een brutogewicht hebben van meer dan 200 kilo en/of een waarde van meer dan HUF 250.000 (+/- EUR 750).
• Zendingen met goederen die voorkomen op de lijst ‘Other hazardous goods’** met een brutogewicht van meer dan 500 kilo en/of een waarde hoger dan HUF 1.000.000 (+/- EUR 3.000).

* Er geldt een vrijstelling voor deze goederen als ze vervoerd worden door voertuigen die vrijgesteld zijn van de Hongaarse tolwetgeving. Hiermee wordt bedoeld voertuigen met een totaalgewicht van minder dan 3,5 ton.
** Let op: met Hazardous goods worden hier niet bedoeld goederen die onder de ADR-wetgeving vallen.

Meer en actuele informatie is te vinden via de links naar RDM Hungary en EKAER System Hungary.

 

Disclaimer
Aansprakelijkheid informatievoorziening
De bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. Hoewel DB Schenker zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van informatie en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan DB Schenker niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. DB Schenker wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand.

Links naar websites van derden
DB Schenker aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site. Hoewel DB Schenker zorgvuldigheid in acht neemt bij de vermelding van externe sites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan DB Schenker niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie op dergelijke websites. 

Laatst bijgewerkt: 05.12.2016

Naar het begin van de pagina